‘NOVA’ PASIONSKA PJESMA JA, MARIJA, GLASOM ZOVU S KRAJA 15. STOLJEĆAReport as inadecuate
‘NOVA’ PASIONSKA PJESMA JA, MARIJA, GLASOM ZOVU S KRAJA 15. STOLJEĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se prvi put objavljuje jedina zasad pronađena inačica glagoljičke pasionske pjesme, koju smo nazvali Ja, Marija, glasom zovu, zapisane u Berčićevu kodeksu br. 5 s kraja 15. st. Donosi se latinička transkripcija teksta te njegove osnovne književnopovijesne, grafijsko-ortografske i jezično-stilske značajke.

Berčićev kodeks br. 5; srednjovjekovna pasionska pjesma; hrvatski jezik 15. stoljećaAuthor: Kristina Štrkalj Despot - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents