NJEMAČKE POSUĐENICE I HRVATSKI EKVIVALENTIReport as inadecuate
NJEMAČKE POSUĐENICE I HRVATSKI EKVIVALENTI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

Broj njemačkih posuđenica u hrvatskome jeziku je manji nego što bi se moglo očekivati, s obzirom na to da je višestoljetna politička i kulturna povezanost Hrvatske s habsburškom državom uvjetovala izravni dodir njemačkoga i hrvatskoga jezika. Razlog je tome jezična politika koja se svjesno odupirala snažnom utjecaju njemačkoga jezika na hrvatski, dajući u standardnome jeziku prednost hrvatskim riječima. U supstandardnom jeziku se, međutim, održao veći broj njemačkih posuđenica, iako za te riječi postoje hrvatski ekvivalenti. U ovome će se radu preispitati odnos njemačke posuđenice i njezine domaće zamjene, tj. u kojoj mjeri je hrvatski ekvivalent uspješna zamjena njemačkoj posuđenici kao i to o čemu sve ovisi ta uspješnost.

njemačke posuđenice; hrvatski purizam; hrvatski standardni jezikAuthor: Aneta Stojić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents