IMENIČKI OBLICI U GUNDULIĆEVIM SUZAMA SINA RAZMETNOGA U ODNOSU NA NJIHOV OPIS U DELLA BELLINOJ GRAMATICIReport as inadecuate
IMENIČKI OBLICI U GUNDULIĆEVIM SUZAMA SINA RAZMETNOGA U ODNOSU NA NJIHOV OPIS U DELLA BELLINOJ GRAMATICI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se analizira jezik opisan u Della Bellinoj gramatici u odnosu na jezik jednoga od književnih djela koja su mu bila uzorom – Suze sina razmetnoga Ivana Gundulića. Istraživanje je usmjereno na imeničke oblike u obama djelima. Sličnosti i razlike komentiraju se za svaku deklinaciju posebno, i to sustavno za svaki padež. Budući da su neke uvjetovane formom Della Bellina književnoga predloška, pritom se upozorava na stvarne i prividne razlike.

hrvatski jezik; stare hrvatske gramatike; književni jezik; imenice; Ardelio Della Bella; Ivan Gundulić; Suze sina razmetnogaAuthor: Ivana Sanković - orcid.org-0000-0003-0446-8586 ; Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents