KAKO RAZVRSTATI GLAGOLE S ELEMENTOM SE U VALENCIJSKOME RJEČNIKU HRVATSKIH GLAGOLAReport as inadecuate
KAKO RAZVRSTATI GLAGOLE S ELEMENTOM SE U VALENCIJSKOME RJEČNIKU HRVATSKIH GLAGOLA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se iznosi pokušaj razvrstavanja glagola s elementom se u valencijskome rječniku hrvatskih glagola. Kao predložak poslužila je obrada iste vrste glagola u češkome elektroničkom valencijskom rječniku VALLEX, kao i prototipno-kontekstualna analiza povratnih glagola Branimira Belaja. Glagoli se razvrstavaju na temelju gramatičkih i semantičkih kriterija.

valencija; valencijski rječnik; glagoli sa se; element se kao čestica i kao zamjenicaAuthor: Ivana Oraić - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents