HRVATSKI POSVOJNI PRIDJEV KAO ANTECEDENT RELATIVNOJ ZAMJENICIReport as inadecuate
HRVATSKI POSVOJNI PRIDJEV KAO ANTECEDENT RELATIVNOJ ZAMJENICI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

Razmatra se mogućnost hrvatskoga posvojnog pridjeva da bude antecedent relativnoj zamjenici, mogućnost koja se u slavenskim jezicima sve više gubi, odnosno mjesto posvojnoga pridjeva u toj funkciji zauzima genitiv. Potvrdama se pokazuje da ta mogućnost u pisanome hrvatskome još postoji. Provedena anketa s izvornim govornicima pokazuje ipak da takve konstrukcije kao prihvatljive ovjerava tek manji dio suvremenih govornika. Analiziraju se tipološki neobična svojstva relativnih rečenica s posvojnim pridjevom kao antecedentom, osobito to da se u njima posvojni pridjev vlada kao padežni oblik imenice, a ne njezin derivat.

posvojni pridjev; antecedent; relativna rečenica; genitiv; slavenski jeziciAuthor: Ivan Marković - orcid.org-0000-0003-0005-5768 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents