ISKUSTVA ZDRAVSTVENOG ZBRINJAVANJA OZLIJEĐENIH U KEMIJSKIM NESREĆAMA U HRVATSKOJReport as inadecuate
ISKUSTVA ZDRAVSTVENOG ZBRINJAVANJA OZLIJEĐENIH U KEMIJSKIM NESREĆAMA U HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.51 No.1 April 2009. -

SAŽETAK: Kemijske nesreće i kemijske katastrofe neminovna su posljedica tehnološkog razvoja i globalne industrijalizacije. Planovi kontrole rizika, pripravnosti i obrane su zakonski regulirani i organizirani u većini razvijenih zemalja, a nužno ih je što je moguće učinkovitije primijeniti i u Hrvatskoj. U ovom preglednom radu istaknute su spoznaje prikupljene temeljem analiza prethodnih incidenata opisanih u novijoj medicinskoj literaturi, kao i iskustva stečena nakon nedavnih kemijskih nesreća u Hrvatskoj.

kemijske nesreće; planovi za hitne intervencije; opasne kemikalije; amonijak; ugljični dioksidAuthor: Rajka Turk - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Centar za kontrolu otrovanja, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents