PROUČAVANJE SVOJSTAVA KAKVOĆE LOKALNIH POPULACIJA LUCERNEReport as inadecuate
PROUČAVANJE SVOJSTAVA KAKVOĆE LOKALNIH POPULACIJA LUCERNE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sjemenarstvo, Vol.25 No.3-4 January 2009. -

Prinosi suhe tvari i bjelančevina važan su čimbenik u stvaranju novih kultivara krmnih kultura. Kroz dugi niz godina oplemenjivanja postignut je mali genetski napredak u povećanju kakvoće lucerne. Stoga smo istraživali mogućnost korištenja lokalnih populacija lucerne u svrhu povećanja kakvoće direktnom i indirektnom selekcijom. Dobiven je jak i opravdan utjecaj genotipa i okoline na svojstva prinosa suhe tvari i odnos list-stabljika kao i njihove interakcije na razini značajnosti PAuthor: Tihomir Čupić - ; Poljoprivredni institut Osijek Marijana Tucak - ; Poljoprivredni institut Osijek Svetislav Popović - ; Poljo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents