Pravni položaj izbjeglica - Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004.Report as inadecuate
Pravni položaj izbjeglica - Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. -

U radu su obraðeni najistaknutiji problemi tzv. ãizbjeglièkog pravaÒ refugee law kao jednog od va¾nih podruèja pravne prakse danas. Izvr¹ena je analiza znaèajnih instituta te grane prava poput naèela non-refoulement, staturorne izbjeglice, ratne izbjeglice i drugo, s

posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj. Na kraju rada dan je prikaz izabranih primjera iz prakse Europskog suda za ljudska prava te usporednopravnih primjera koji pru¾aju potpuniju perspektivu analiziranih instituta.

izbjeglica; meðunarodna akcija; konvencija; statutarna izbjeglica; ratna izbjeglica; pravni polo¾aj izbjeglica; naèelo non-refoulement; ljudska pravaAuthor: Ivana Damjanović - Leopoldina Tomičević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents