GOVORNI ŽANROVI U GJALSKIJEVU DJELU POD STARIM KROVOVIMA U KONTEKSTU POVIJESNIH, POLITIČKIH I EKONOMSKIH ZBIVANJAReport as inadecuate
GOVORNI ŽANROVI U GJALSKIJEVU DJELU POD STARIM KROVOVIMA U KONTEKSTU POVIJESNIH, POLITIČKIH I EKONOMSKIH ZBIVANJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

U radu se analizira zbirka pripovijedaka Ksavera Šandora Gjalskog

Pod starim krovovima u kontekstu povijesnih, ekonomskih i

političkih zbivanja. Analiza je pokazala kako se veće prozne cjeline

sastoje od mnoštva govornih žanrova, koji se u tekst unose

različitim književnim postupcima. Pokazalo se i to da je temelj

romana ili veće prozne cjeline lik koji govori, jer, govoreći,

prenosi određene iskaze već prisutne u jeziku zajednice kojoj

pripada, pridodajući im svoje stavove i mišljenja. Tako se stvara

jezični komunikacijski lanac, a iskazi likova u proznim djelima

upućuju književni tekst prema izvanknjiževnim referencijama, koje

obuhvaćaju cjelokupan društveni život određene zajednice.

književnost; govorni žanrovi; povijestAuthor: Vilko Endstrasser - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents