Hrvatska u ruralnom prostoru Europe - Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009.Report as inadecuate
Hrvatska u ruralnom prostoru Europe - Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. -

Autor primjenom kriterija OECD-a i EU-e raščlanjuje demografska,

gospodarska i teritorijalna obilježja ruralnog prostora Hrvatske i

Europske Unije, tragom činjenice što hrvatska ruralna sredina dugo

nije predmetom društvenog zanimanja i sustavne skrbi. Iako ruralni

prostor zahvaća otprilike 85% ukupne površine Europe i Hrvatske i u

njemu živi oko 40% ukupnog stanovništva EU a 44% Hrvatske, uvjeti

življenja i demografska kretanja su različiti: ruralno stanovništvo

Europe od sedamdesetih godina 20. stoljeća postupno raste, a u Hrvatskoj se od Drugoga svjetskog rata stalno smanjuje. Raščlamba

gospodarskih značajki pokazuje kako je bruto-društveni proizvod po

stanovniku u ruralnom području redovito niži od općeg prosjeka u

zemljama članicama EU i u Hrvatskoj, da poljoprivreda i šumarstvo

nisu više glavne gospodarske djelatnosti ruralnog prostora i da s

promijenjenom gospodarskom strukturom sela nastupaju promjene

socijalne strukture: poljoprivredno stanovništvo čini tek 4,9% ukupnog pučanstva Europe i 5,6% Hrvatske, a poljoprivredom se

seosko stanovništvo bavi uvelike kao povremenom aktivnošću te se

razvija mješovit ekonomski model. Naposljetku, autor pokazuje da je

napučenost hrvatskog prostora manja nego u Europi te da Hrvatska,

iako »bogatija« zemljišnim resursima, zbog posjedovne strukture i

neracionalne uporabe zemljišnih resursa još ne može namiriti sve

prehrambene potrebe, nego uvozi hranu iz zemljištem »siromašnije«

Europe.

ruralni prostor; naseljenost; ekonomska obilježja; korištenje; Hrvatska; EUAuthor: Josip Defilippis -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents