VATRA KAO DOMOVINA SMRTI U NODILOVOJ RELIGIJI GROBAReport as inadecuate
VATRA KAO DOMOVINA SMRTI U NODILOVOJ RELIGIJI GROBA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

Početni se dio poglavlja -Religija groba- studije Stara vjera Srba i

Hrvata 1885.-1890. Natka Nodila odnosi na upisivanje hrvatske i

srpske kulture i civilizacije u pretkršćanski pogrebni kontekst

spaljivanja. Pri uspostavljanju opozicije između

staroslavenske-pretkršćanske incineracije i kršćanske inhumacije

Nodilo je vrlo oprezan; jer kolikogod želio upisati hrvatski i srpski

poganski etnos u pretkršćanski kult lustrativne vatre, ipak i usprkos

svemu mora napomenuti kako spaljivanje nije bilo uobičajeno kod

svih Slavena. Također upućuje kako je njegova namjera samo

upozoravanje da su neki Arijci prakticirali incineraciju kojom se

duša oslobađa od -truhležne težine-.

Natko Nodilo; antropologija smrti; incineracija vs. inhumacija; SlaveniAuthor: Suzana Marjanić - orcid.org-0000-0002-6158-3006 ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents