ODJECI DEKAPITACIJE VOLA U PUPNATU NA OTOKU KORČULI: HRVATI IZMEĐU TRADICIONALIZMA I MODERNIZMAReport as inadecuate
ODJECI DEKAPITACIJE VOLA U PUPNATU NA OTOKU KORČULI: HRVATI IZMEĐU TRADICIONALIZMA I MODERNIZMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

Na temelju novinske građe u tekstu se analizira javna rasprava o

obnovljenome običaju dekapitacije vola, posebice s obzirom na

ulogu koja se tomu običaju pripisuje u stvaranju hrvatskoga

identiteta. U drugome se dijelu teksta, također na temelju novinskih

članaka, izlaže argumentacija aktera običaja. U posljednjemu dijelu

autorica suprotstavlja značenja toga običaja u lokalnome i u

nacionalnome kontekstu.

tradicija; nacionalni identitet; politikaAuthor: Jasna Čapo Žmegač - ; Insitut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents