KOJEM JE DŽEPU OCCAMOVA BRITVA - Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994.Report as inadecuate
KOJEM JE DŽEPU OCCAMOVA BRITVA - Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. -

Autor odbacuje Štulhoferovu kritiku svoga članka u DI 8, ali

prihvaća razgovor o epistemološkim teškoćama etnopsihologije.

Njihove korijene vidi u dvosmislenosti izraza -racionalan-, koji se

shvaća kao -promišljen- i kao -probttačan-. Samozavaravanje, kao

efekt nesvjesnog kognitivnog filtra, premda protuumno, može biti

probitačno. Kao izlaz iz dileme, autor predlaže izraze -kvazi- i

-meta-racionalnost-. Nategnute procjene sebe i drugih susreću se

i u čitavih naroda, kadšto u obliku pretjerane samokritičnosti. Autor

spominje primjere mogućih kvantitativnih istraživanja takvih

pojava.Author: Hrvoje Lorković - ; Sveučilište Ulm, Ulm

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents