OPĆE KARAKTERISTIKE STAMBENIH SUBVENCIJA U AUSTRIJI EVALUACIJA PREDNOSTI I NEDOSTATAKAReport as inadecuate
OPĆE KARAKTERISTIKE STAMBENIH SUBVENCIJA U AUSTRIJI EVALUACIJA PREDNOSTI I NEDOSTATAKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. -

Rad pokušava istaknuti osnovne značajke sustava subvencioniranog

stanovanja u Austriji i procijeniti da li ove atribute, sažete

u 28 točaka, treba smatrati prednostima ili nedostacima sustava.

Jasno je da ovakvom ocjenjivanju valja pristupiti vrlo pažljivo jer

ono uvijek ovisi o ukupnom gospodarstvenom i financijskom

okviru te političkim stajalištima. Po mišljenju pisca, neke od

osnovnih prednosti austrijskog sustava stambenih stimulacija su

manje-više stalan opseg novčane potpore i usmjeravanje na

subvencioniranje troškova izgradnje objekata, uglavnom u obliku

dugoročnih javnih zajmova s niskim kamatnim stopama. Ova

vrsta subvencija otvara, bar dugoročno, mogućnost postizanja

održivog sustava. S druge- strane, izrazita segmentacija tržišta

stanovanja, nedostatna prilagodba na promjenljive uvjete, velike i

neopravdane razlike u visini stanarina, razmjerno niska socijalna

učinkovitost sUbvencija te manjak objektivnih oblika njihove

razdiobe kao i razdiobe stanova mogli bi biti smatrani osnovnim

nedostacima.Author: Troper Reinhard - ; Gradska uprava, Beč

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents