Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu trećeg tisućljeća. Uz dokument Papinske biblijske komisije »Tumačenje Biblije u Crkvi« 1993.Report as inadecuate
Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu trećeg tisućljeća. Uz dokument Papinske biblijske komisije »Tumačenje Biblije u Crkvi« 1993. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.67 No.2-3 January 1998. -

Pisac pokazuje najprije kako se Crkva posljednjih sto godina odnosila prema Bibliji. Ukratko izlaže najznačajnije crkvene dokumente i ustanove s obzirom na Bibliju. U drugom dijelu pisac temelji svoje izlaganje o aktualnosti i o mjerodavnosti Biblije na dokumentu Papinske biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi. Dokument ima četiri dijela. Prvi dio izlaže egzegetske metode i pristupe Bibliji. Drugi dio raspravlja neka hermeneutska pitanja. Treći dio ističe obilježja katoličkog tumačenja Biblije. Četvrti dio govori o tumačenju Biblije u Crkvi. U završnom dijelu pisac se obraća sudionicima Teološko-pastoralnog tjedna i iznosi konkretne situacije u kojima Biblija osobito dolazi do svoje aktualnosti i mjerodavnosti; potiče ih na pastoralni rad oko širenja Biblije, na aktualizaciju i inkulturaciju Biblije, na širenje biblijske literature, na korištenje svih mogućnosti koje suvremena tehnika nudi za širenje i produbljivanje Biblije. Biskupe potiče da u tome pomognu svećenicima, da potaknu svećenike da ustroje župske knjižnice, da uvedu biblijske nedjelje, možda i biblijske mjesece.

Biblija; tumačenje Biblije; egzegeza; Biblija u životu Crkve; Dokumenti Drugog vatikanskog sabora o BiblijiAuthor: Adalbert REBIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents