Perspektiva župnih pastoralnih vijeća u današnjem pastoralu i apostolatu laikaReport as inadecuate
Perspektiva župnih pastoralnih vijeća u današnjem pastoralu i apostolatu laika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

U razmišjanju i govoru o životu Crkve u Hrvata danas i u traženju vizija za budućnost izuzetna se važnost pridaje ulozi i djelovanju laika. U laičkom pak angažmanu prepoznatljivo i istaknuto mjesto imaju, odnosno trebala bi imati župna pastoralna vijeća. Polazeći od pretpostavke kako je u proteklom razdobju za trajanja komunističke vlasti redoviti crkveni razvoj kod nas bio poprilično usporen zbog mnogih razloga, želimo iznova pokazati svu aktualnost župnih vijeća za naše prilike i za osobni rast samih laika članova angažiranih u radu ovog župnog tijela. Stoga ćemo se u ovom razlaganju usredotočiti na više pitanja vezanih uz mjesto, ulogu, način osnivanja i primjereno funkcioniranje današnjih pastoralnih župnih vijeća, koristeći se ujedno svježim iskustvima ljudi s terena i pastoralnih teoretičara.Author: Anton BOZANIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents