Klimatske promjene i utjecaj na zdravljeReport as inadecuate
Klimatske promjene i utjecaj na zdravlje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

croatian journal of infection, Vol.28 No.1 March 2008. -

Povećana koncentracija stakleničkih plinova zbog ljudskih aktivnosti uzrokovala je globalno zatopljenje koje je u proteklom stoljeću bilo najveće u posljednjih 1000 godina. Zatopljenje je zabilježeno i u Hrvatskoj, gdje je temperatura na obali porasla više nego u unutrašnjosti, pri čemu je zatopljenju na obali najviše pridonio porast ljetnih, a u unutrašnjosti zimskih temperatura zraka. Klimatske promjene utječu na zdravlje ljudi, pri čemu se najviše ističe povećana smrtnost za toplinskih valova, čija se učestalost također povećava s globalnim zatopljenjem. Infektivne bolesti osobito su podložne vremenskom utjecaju, jer vrijeme, pa tako i klimatske promjene, utječe na sve sudionike transmisijskog ciklusa –patogene, prijenosnike i ljude.

Klimatske promjene; utjecaj na zdravlje; infektivne bolestiAuthor: Ksenija Zaninović - ; Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb Marjana Gajić-Čapka - ; Državni hidrometeorološki zavod, Zag

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents