Mirovinske reforme: mitovi, istine i strategijski izboriReport as inadecuate
Mirovinske reforme: mitovi, istine i strategijski izbori - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.9 No.3 March 2002. -

U ovom prilogu analiziraju se komponente mirovinske reforme u svjetlu ekonomske teorije te njihova primjena u različitim tipovima gospodarstava. U prvom dijelu iznose se osnovni ekonomski podaci koji se tiču mirovina. U drugom se dijelu bavimo serijom veoma ukorijenjenih mitova. Polazeći od takve analize, u izvještaju se potom definiraju temelji efikasne mirovinske politike. U trećem dijelu razmatraju se prethodni uvjeti kojih se svaka mirovinska reforma treba pridržavati, tj. elementi koje savjetnici za strategiju mogu – i trebaju – nametnuti. Četvrti dio sadrži različite solucije koje se nude onima koji odlučuju, a one su zasnovane na velikoj raznovrsnosti rješenja usvojenih u različitim zemljama. Na kraju su se nametnula tri osnovna zaključka: 1 ključna je varijabla efikasno upravljanje javnim poslovima; 2 s ekonomske je točke gledišta razlika između financiranja tekućom raspodjelom i financiranja kapitalizacijom sekundarna; 3 postoje brojne moguće solucije u izradi mirovinskog sustava. Ipak ne postoji -jedinstveni model-.

mirovinske reforme; mitovi o mirovinskim reformama; tekuća raspodjela; kapitalizacija; učinkovito upravljanjeAuthor: Nicholas Barr - ; Department of Economics, London School of Economics and Political Science

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents