Značenje volonterstva za društvo i zajednicu u palijativnoj skrbi u AmericiReport as inadecuate
Značenje volonterstva za društvo i zajednicu u palijativnoj skrbi u Americi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.9 No.3 March 2002. -

Ovaj članak vrednuje značenje volonterstva u odnosu na razvoj zajednice i sudjelovanje građana u njoj, kao i iz pozicije odnosa države i društva u Americi. Autorica je svoju pažnju usredotočila na volonterske aktivnosti u njezi smrtnobolesnih osoba, te posebno na hospicijsku skrb. Slijedeći ispitivanje karaktera volontiranja kao pojedinačnog ponašanja, autorica elaborira na koji način ono proizlazi iz zajednice i, obrnuto, kako ono utječe na građenje zajednice. Također se utvrđuje što volontiranje znači u kontekstu američkoga neprofitnog sektora te kakva je njegova uloga u socijalnoj politici. Ovakva, općenitija analiza, potkrijepljena je razmatranjima o osobitom doprinosu volontiranja hospicijskoj skrbi u SAD-u. Svoju analizu autorica zaključuje s procjenom implikacija za socijalnu politiku.

volontiranje; filantropija; hospicij; građenje zajedniceAuthor: Joanne E. Coury - ; Department of Political Sciences, State University of New York at Buffalo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents