Eutanazija - Croatian journal of social policy, Vol.9 No.3 March 2002.Report as inadecuate
Eutanazija - Croatian journal of social policy, Vol.9 No.3 March 2002. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.9 No.3 March 2002. -

U uvodu autorica definira različite oblike eutanazije aktivnu, pasivnu, indirektnu, asistirano samoubojstvo itd

Osvrće se na pojmove: vrijednost ljudskog života, humanost i autonomija osobe. U idućem poglavlju prikazuje stavove spram nasilnog svršetka života u različitim sredinama, od starogrčkih i srednjovjekovnih do recentnih istraživačkih rezultata u SAD, Engleskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Australiji. U trećem poglavlju – Zakonske regulative u vezi s krajem života – autorica analizira podatke dobivene od Vijeća Europe, te relevantne podatke iz zakonodavstva Mađarske i konačno one s područja Hrvatske. U završnom je poglavlju prikazano ono osnovno u vezi s palijativnom skrbi kao jedinoj etičkoj alternativi za eutanaziju.

eutanazija; palijativna skrb; hospicij; umiranjeAuthor: Anica Jušić - ; Hrvatsko društvo za hospicij-palijativnu skrb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents