Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstuReport as inadecuate
Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.9 No.2 February 2002. -

U radu se raspravlja o unutarnjim i vanjskim determinantama te razvoju obiteljske politike Hrvatske. U prvom dijelu autori definiraju obiteljsku politiku, analiziraju utjecaj demografskih promjena i zapošljavanja žena na obiteljsku strukturu i odnose. Oni iznose stav da se moderna obiteljska politika treba oslanjati na zapošljavanje obaju roditelja model dva hranitelja te da je zbog podrške zaposlenim roditeljima potrebno razvijati usluge obitelji, što znači napustiti klasični pristup u obiteljskoj politici u kojem dominiraju novčana davanja. U drugom dijelu autori analiziraju hrvatsku obiteljsku politiku. Ona je u proteklom desetljeću prošla kroz tri razvojne etape. U prvom razdoblju djelovala je ratnim prilikama prilagođenim mjerama, u drugom razdoblju definirani su ključni dokumenti obiteljske politike kojima se željelo preokrenuti negativne demografske trendove, dok se u trećoj etapi nastoji uspostaviti ravnoteža između realnih mogućnosti i potreba u obiteljskoj politici. U radu se analiziraju i osnovne mjere obiteljske politike: porodni i roditeljski dopusti i naknade, dječji doplatci i porezne olakšice te usluge za obitelj i djecu. Posebno se ističe nerazvijenost usluga jer samo 15% djece u dobi od 1 do 3 godine i 35% djece u dobi od 3 do 7 godina pohađa javno financirane institucije predškolskog odgoja. Buduća se hrvatska obiteljska politika treba temeljiti na dva ključna elementa: većem zapošljavanju žena te uslugama obiteljima, koje su sada slabo razvijene.

obitelj; obiteljska politika; mjere obiteljske politike; europski kontekst; razvoj; HrvatskaAuthor: Siniša Zrinščak - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vlado Puljiz - ; Studijski centa

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents