Mjere za poticanje zapošljavanja - Croatian journal of social policy, Vol.1 No.2 February 1994.Report as inadecuate
Mjere za poticanje zapošljavanja - Croatian journal of social policy, Vol.1 No.2 February 1994. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.1 No.2 February 1994. -

Mjere za poticanje zapošljavanja sastavni su dio politike tržišta rada, kako u recesijskim tako i u konjukturnim fazama privrednog razvoja. Svjetska iskustva posebno zemalja razvijenih tržišnih privreda u kreiranju i provođenju programa za poticanje zapošljavanja zaista su bogata. Općenito se može reći da su u razdobljima konjukture, a sukladno tome i niske razine nezaposlenosti, ti programi uglavnom namijenjeni tzv. tvrdoj jezgri nezaposlenosti hard-core unempoyment. Radi se, naime, o onoj kategoriji unutar nezaposlene populacije koja je izuzetno teško zapošljiva. U razdobljima recesije programi za poticanje zapošljavanja obično su namijenjeni pojedinim dobnim, spolnim, kvalifikacijskim, regionalnim i dr. skupinama nezaposlenih osoba. U tekstu su prikazani programi zapošljavanja onih zemalja koje u tome imaju zapažena iskustva. Budući da naša zemlja u ovom času prolazi kroz zaista teško razdoblje u mnogim sferama života, pa i u zapošljavanju, nužno je posebnu pažnju posvetiti tim iskustvima kako bi se izabrale najefikasnije mjere, adekvatne uvjetima na našem tržištu rada.Author: Nada Kerovec - ; Hrvatski zavod za zapošljavanje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents