Veljko Rus: Socialna država in družba blaginjeReport as inadecuate
Veljko Rus: Socialna država in družba blaginje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.1 No.2 February 1994. -Author: Ivan Magdalenić - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents