Splitski i Zadarski kaptol kao vjerodostojna mjestaReport as inadecuate
Splitski i Zadarski kaptol kao vjerodostojna mjesta - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fontes : izvori za hrvatsku povijest, Vol.11 No.1 November 2005. -

Dokumenti što su ih sastavljali, registrirali i izdavali kaptoli dalmatinskih gradova druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeća predstavljaju izvanredno zanimljivu i ujedno gotovo posve neiskorištenu kategoriju povijesnih vrela. Ukupno pet sačuvanih i poznatih registara, četiri Zadarskoga i jedan Splitskoga kaptola, sadrže nekoliko stotina dokumenata.

Srednjevjekovni registri; Splitski kaptol; Zadraski kaptolAuthor: Mladen Aničić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents