RAST, MEĐUNARODNA TRGOVINA I OTVORENOST GOSPODARSTVAReport as inadecuate
RAST, MEĐUNARODNA TRGOVINA I OTVORENOST GOSPODARSTVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

Pregled empirijskih rezultata studija o međuovisnosti međunarodne trgovine, brzine gospodarskog rasta i otvorenosti gospodarstva ukazuje da, neovisno o korištenim indikatorima otvorenosti gospodarstva i metodološkom pristupu, u većini slučajeva postoji uska korelacija između brzine gospodarstva i metodološkom pristupu, u većini slučajeva postoji uska korelacija između brzine gospodarskoga rasta i stupnja otvorenosti gospodarstva. Autori posebno naglašavaju da i svi parametri ekonomske politike moraju biti postavljeni takoda vode ostvarenju toga cilja, a ne da budu kontradiktorni.Author: Željko Lovrinčević - Davor Mikulić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents