PROCJENA TROMJESEČNOG BDP REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD PRVOG TROMJESEČJA GODINE 1994. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA GODINE 1996. - RASHODOVNI PRISTUPReport as inadecuate
PROCJENA TROMJESEČNOG BDP REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD PRVOG TROMJESEČJA GODINE 1994. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA GODINE 1996. - RASHODOVNI PRISTUP - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

U ovom radu autori su prikazali metodološke osnove za obračun kategorija bruto domaćeg proizvoda prema rashodovnom pristupu u skladu s međunarodnim preporukama prikazanima u SNA 1993. i ESA 1995. Također je prikazan i metodološki pristup kojim se pri obračunu godišnjeg i tromjesečnog BDP koristi Državni zavod za statistiku RH i kompatibilnost teoretski preporučene i empirijski primijenjene metode obračuna, i to za razdoblje 1994.-1999. Postojanje takve serije uveliko obogaćuje oskudne statističke izvore u Republici Hrvatskoj i pruža mogućnost za bolju analizu gospodarske stvarnosti i za modeliranje ekonomskih pojava.Author: Davor Mikulić - Željko Lovrinčević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents