FAKTORSKI MODELI U FUNKCIJI PROCJENE PRIHODA VRIJEDNOSNICAReport as inadecuate
FAKTORSKI MODELI U FUNKCIJI PROCJENE PRIHODA VRIJEDNOSNICA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

Proces ostvarivanja prihoda koji povezuje prihode od vrijednostnica skretanjima jednog ili više zajedničkih faktora moguće je iskazati faktorskim modelom. Moderna portfolio teorija faktorskim modelima procjene omogućuje investitoru, odnosno procjenitelju mogućnosti, optimalnu procjenu prihoda pojedine vrijednosnice.Author: Zoran Ivanović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents