TRANZICIJSKA KRIZA I POLITIKA IZLAZA Ekonomsko-politička prosudbaReport as inadecuate
TRANZICIJSKA KRIZA I POLITIKA IZLAZA Ekonomsko-politička prosudba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

Autor komparativno prosuđuje dosegnutu razinu tranzicije hrvatskoga gospodarstva. Oporavak gospodarstva i dinamike rasta kriterij je prosudbe efikasnosti tranzicijskog procesa. Na osnovi toga zaključak je autora da jetranzicijska kriza u Hrvatskoj znatno dublja nego u ostalim naprednijim tranzicijskim zemljama. Razlog je tome neadekvatna makroekonomska politika,posebno u monetarno-kreditnom i bankarskom sustavu. Zaključak je autora daje potreban zaokret u makroekonomskoj politici, posebno monetarno-kreditnoj, u Republici Hrvatskoj.Author: Stjepan Zdunić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents