Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetonaReport as inadecuate
Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetona - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.09. October 2008. -

U radu je prikazana mogućnost poboljšanja požarne otpornosti betona odabirom tipa cementa i agregata koji su manje podložni djelovanju visokih temperatura. U tu svrhu provedena su prethodna ispitivanja utjecaja visokih temperatura na dva različita tipa cementa. Uspoređena su mehanička svojstva preostala nakon požara tlačna i vlačna čvrstoća mikrobetona sa zgurama domaćeg područja i drobljenom opekom-crijepom kao agregatom sa istim svojstvima mikrobetona sa riječnim agregatom.

mikrobeton; visoke temperature; tip cement; zgura; drobljena opeka-drobljeni crijep; riječni agregatAuthor: Ivanka Netinger - Dubravka Bjegović - Ivana Kesegić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents