ISTRAŽIVANJE I OBLIKOVANJE SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE PODRŠKE ZA EDUKACIJSKU FLEKSIBILNU STANICUReport as inadecuate
ISTRAŽIVANJE I OBLIKOVANJE SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE PODRŠKE ZA EDUKACIJSKU FLEKSIBILNU STANICU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.15 No.3 October 2008. -

U radu je istražena mogućnost povezivanja postojeće opreme iz Laboratorija za računalom integriranu proizvodnju s ciljem dobivanja nove kvalitete u edukaciji studenata. Analizirani su problemi i postavljeni ciljevi u realizaciji edukacijske fleksibilne stanice kroz integraciju CNC tokarilice i robotskog sustava. Predložen je način oblikovanja sklopovske i programske podrške i pojašnjene su prednosti i nedostaci danog rješenja: stezanja, prilagodbe prstiju prihvatnice robota, povezivanja upravljačkih jedinica robota i CNC tokarilice, te izrade programskih rješenja za postavljeni tehnološki problem. U eksperimentalnom dijelu rada testirano je predloženo sklopovlje. Po prihvaćenom sklopovskom rješenju provedena je simulacija programskog rješenja na razini upravljačkog sustava robota, a potom i testiranje predložene integrirane cjeline, odnosno sinkroniziran rad edukacijske fleksibilne stanice kod izrade predloženog radnog predmeta.

programiranje; CNC tokarilica; robot; fleksibilna stanicaAuthor: Tomislav Šarić - ; Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska Goran Šimunovi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents