PRILAGODBA GENETSKOG ALGORITMA UČINKOVITIJOJ MINIMIZACIJI DJELATNIH GUBITAKA ELEKTROENERGETSKE MREŽEReport as inadecuate
PRILAGODBA GENETSKOG ALGORITMA UČINKOVITIJOJ MINIMIZACIJI DJELATNIH GUBITAKA ELEKTROENERGETSKE MREŽE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.15 No.3 October 2008. -

U radu je prikazano optimiranje razmještaja kondenzatorskih baterija u stacionarnoj električnoj mreži primjenom genetskog algoritma. Razmještanje kondenzatorskih baterija obavljeno je s obzirom na najmanje djelatne gubitke u vodovima mreže za slučaj postojećih kondenzatorskih baterija, tj. za slučaj kada nema troška nabave kondenzatorskih baterija. Predloženi genetski algoritam prilagođen je navedenom problemu optimiranja. Prilagodba genetskog algoritma obavljena je učinkovitijim definiranjem kodiranja jedinki, jednostavnijim izborom načina selekcije i sinergijom genetskih operatora križanja i mutacije.

kondenzatorska baterija; operator križanja; operator mutacije; sinergijaAuthor: Marinko Barukčić - orcid.org-0000-0003-1703-4525 ; Elektrotehnički fakultet, Sveučilište J. J. strossmayera u Osijeku, Hrvat

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents