Problemi oprašivanja kruške - Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.14 No.1 October 2008.Report as inadecuate
Problemi oprašivanja kruške - Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.14 No.1 October 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.14 No.1 October 2008. -

Pogodna svojstva tla i optimalni ekološki uvjeti nisu dostatni za uspješnu proizvodnju kruške. Ograničavajući čimbenici su: klimatski, odabir sortimenta, odabir podloge, te vrste i brojnost kukaca oprašivača. Pri podizanju nasada kruške zanemaruje se problem oprašivanja kukcima, jer vlada uvjerenje da će krušku oprašiti pčele medarice Apis mellifera. Voćari moraju razmišljati i o uporabi drugih kukaca: bumbara Bombus spp. i solitarnih pčela iz roda Osmia Osmia rufa i Osmia cornuta, jer od uspjeha oprašivanja ovisi ne samo krupnoća ploda već i prirod. U novije vrijeme svjedoci smo i primjene hormonskih pripravaka za oprašivanje voćaka.

kruška; pčela medarica; bumbari; solitarne pčele iz roda OsmiaAuthor: Marija Ševar -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents