PROIZVODNJA KRMNIH SMJESA U POLJSKOJ U RAZDOBLJU OD 2000. DO 2006. GODINE S PROGNOZOM PROIZVODNJE DO 2013. GODINEReport as inadecuate
PROIZVODNJA KRMNIH SMJESA U POLJSKOJ U RAZDOBLJU OD 2000. DO 2006. GODINE S PROGNOZOM PROIZVODNJE DO 2013. GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.6 January 2008. -

U članku je dat pregled stočarske proizvodnje, proizvodnje i potrošnje krmnih sirovina i stočne hrane u godinama 2000-2006 s prognozom do 2013. godine. U ukupnoj proizvodnji krmnih smjesa, u 2005 godini prevladavale su smjese namijenjene za hranidbu peradi gotovo 70%, svinja 22%, goveda 5% i ostalih životinja 3%. Na grafikonima Gill je prikazana veličina proizvodnje krmiva u 2006. godini u 10 zemalja svijeta s usporedbom za 2001. i 2005. godinu te veličina proizvodnje krmiva u 10 zemalja i regija Europske Unije i zemalja izvan Europske Unije.

stočarska proizvodnja; prognoza proizvodnje; krmne sirovine; svinje; perad; govedaAuthor: Józef Kołodziej - ; Polski Zwiazek Producentów Pasz, Warszawa, Polska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents