UČINAK KRMNOG PRIPRAVKA -ZEOFEED- NA KAKVOĆU JAJA KOKOŠIReport as inadecuate
UČINAK KRMNOG PRIPRAVKA -ZEOFEED- NA KAKVOĆU JAJA KOKOŠI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. -

Pokus je proveden s ciljem da se istraži učinak svakodnevnog peroralnog unosa pripravka ZeoFeed hranom na kakvoću jaja kokoši nesilica. Aditiv ZeoFeed sadrži preko 80% sedimenta klinoptilolita bio je primiješan u kompletne krmne smjese 1 % pokusnih nesilica 30 kokoši, dok je kontrolna skupina hranjena istim kompletnim smjesama ali bez dodatka ZeoFeeda. Kokoši hibridne linije Isa Brown bile su smještene individualno u tehnologiji kaveznog uzgoja. Jaja za analizu uzimana su od svake kokoši svakog 4. tjedna, ukupno 9 uzimanja. Tijekom razdoblja nesenja analizirano je 270 jaja po skupini. Pratila se masa i udio ljuske jaja, masa i udio žumanjka, masa i udio bjelanjka te čvrstoća i boja ljuske jajeta. Rezultati pokusa su potvrdili da dodatak 1% ZeoFeed-a u hranu kokoši nesilica u ovom istraživanju nije negativno utjecao na praćene pokazatelje kakvoće jaja. Razlike među skupinama nisu bile statistički značajne P ≤ 0,05.

kokoši; nesivosti; klinoptilolit; kakvoća jajaAuthor: Eva Straková - ; Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, the Czec

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents