Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjemReport as inadecuate
Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjem - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Comparative maritime law, Vol.47 No.162 August 2008. -

Ovu su raspravu potaknule dvije nedavno izrečene presude Međunarodnog suda u Haagu, i to ona iz 2002. godine o suverenosti nad Pulau Ligitan i Pulau Sipadan, između Indonezije i Malezije, te ona iz 2007. o teritorijalnom i morskom sporu u Karipskom moru između Nikaragve i Hondurasa. Obje su odlučivale o suverenosti nad malim nenaseljenim ili slabo naseljenim otocima, udaljenima od obala država u pitanju. Uz to je druga presuda razgraničila morske prostore između parničnih strana. Te se presude uklapaju u prijašnju sudsku praksu i čine važan doprinos nadogradnji pravnih pravila iz tih oblasti. Naposljetku se u toj svjetlosti raspravlja o zahtjevima i jednostranim aktima Slovenije glede morskih prostora na sjevernom Jadranu.

razgraničenje; granica na moru; uti possidetis; pravni naslov; historijski zaljevAuthor: Vladimir-Đuro Degan - ; Jadranski zavod HAZU, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents