Inovativna praksa uspješnih poduzeća hrvatske industrije: Case study farmaceutskog, prehrambenog i telekomunikacijskog poduzećaReport as inadecuate
Inovativna praksa uspješnih poduzeća hrvatske industrije: Case study farmaceutskog, prehrambenog i telekomunikacijskog poduzeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

U radu su prikazani rezultati istraživanja o inovativnoj aktivnosti hrvatskih

poduzeća, te se prema očekivanjima pokazalo da je inovativna aktivnost prilično slaba.

Istraženo je ostvaruju li poduzeća koja imaju visoka ulaganja u znanje te istraživanje i

razvoj, veću konkurentsku prednost, što se pokazalo točnim. Uspoređena je organizacijska i

upravljačka praksa odabranih hrvatskih uspješnih poduzeća te prosjeka hrvatskog gospodarstva.

Usporedba je pokazala da se ova poduzeća razlikuju s obzirom na ciljeve inovacijskih

aktivnosti, izvore informacija, prepreke koje susreću, poticaje koji ih vode, te strateške

ciljeve poduzeća. Na temelju prakse uspješnih poduzeća predložene su preporuke za

povećanje inovativne aktivnosti hrvatskog gospodarstva.

Inovacije; ulaganje u znanje; istraživanje i razvoj; međunarodna razmjenaAuthor: Vesna Andrijević Matovac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents