Regionalne značajke uvjeta razvoja hrvatske poljoprivredeReport as inadecuate
Regionalne značajke uvjeta razvoja hrvatske poljoprivrede - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Poljoprivredni proizvodni prostor Republike Hrvatske može se, s obzirom

na prirodne uvjete tlo, klimu i reljef podijeliti na četiri prilično homogene poljoprivredne

regije: Slavonsku, Središnju, Gorsku i Kadransku. Iako se rasprostiru na razmjerno

malom prostoru, one se međusobno uvelike razlikuju prema ostalim, proizvodnim uvjetima

razvoja poljoprivrede.

Tako je najveća prosječna veličina poljoprivrednih gospodarstava u Slavonskoj i najmanja

u Jadranskoj regiji u kojoj je i najmanja prosječna veličina parcele. U odnosu na

ukupne površine, najviše oranica ima u Slavonskoj i majmanje u Jadranskoj regiji. Veoma

su velike i razliek od jedne do druge regije s obzirom na navodnjavane površine, primjenu

mineralnih gnojiva i pesticida, poljoprivrednu mehanizaciju, stočni fond, starosnu i obrazovnu

strukturu poljoprivrednika.

Poljoprivredne regije; prirodni uvjeti proizvodnje; poljoprivredne površine; kemizacija; mehanizacija; stočni fond; radna snagaAuthor: Petar Grahovac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents