Koordinacija ekonomskih politika i fiskalni kriteriji konvergencije u procesu proširenja EUReport as inadecuate
Koordinacija ekonomskih politika i fiskalni kriteriji konvergencije u procesu proširenja EU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Cilj ovog rada je analiza održivosti zajedničkih ekonomskih politika u

okviru Europske unije. Ovim se radom nastoji prvenstveno ocijeniti održivost fiskalne

politike te njezino provođenje u skladu s pravilima Pakta o stabilnosti i rastu SGP, kao i

mogućnost postizanja ekonomskih kriterija konvergencije starih i novih članica EU. U radu

se posebna pozornost posvećuje fiskalnim kriterijima iz Maastrichta, te se nude rješenja za

fleksibilnije funkcioniranje Pakta o stabilnosti i rastu.

Rezultati regresijske analize nedvosmisleno pokazuju kako među novim članicama

one s višim stopama rasta nemaju problema sa zadovoljavanjem fiskalnih kriterija konvergencije.

Početno viši financijski troškovi uzrokovani pristupanjem EU ne mogu služiti kao

izgovor u kašnjenju s fiskalnom konsolidacijom. Naime, upravo pristupanje Uniji treba

poslužiti vladama i društvu kao pozitivan poticaj u nametanju fiskalne discipline. Iako se

možda trenutno čini da su određeni kriteriji preoštri za sve, problemi rasta u nekim starim

članicama i budući problemi starenja stanovništva u cijeloj Europi, ukazuju kako fiskalne

kriterije iz Maastrichta i SGP-a treba čak postrožiti.

Proces proširenja; fiskalna politika; kriteriji konvergencije; Pakt o stabilnosti i rastu; EMUAuthor: Alka Obadić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents