Instrumenti vrednovanja uspješnosti poslovnih banakaReport as inadecuate
Instrumenti vrednovanja uspješnosti poslovnih banaka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.2 No.1 December 2004. -

Informacije o uspješnosti poslovnih banaka potrebne su javnosti kao korisniku

bankovnih usluga, javnosti kao potencijalnom investitoru u dioničarski kapital

banke, regulatorima s aspekta kontrole stabilnosti financijskog sustava, financijskim

analitičarima, vlasnicima, menadžmentu te stručnoj i znanstvenoj javnosti. Neophodan je

stoga instrumentarij za analizu poslovanja banaka kojim se potencijalnim korisnicima

osiguravaju kvalitetne i pravovremene informacije koje će im omogućiti donošenje odluka.

Različiti odnosi, omjeri i pokazatelji promatrani na razini pojedine banke ili usporedbom

banaka sličnih karakteristika omogućuju razumijevanje čimbenika utjecaja na uspješnost i

vrijednost određene banke te na moguće smjernice menadžmentu pri donošenju strateških

odluka.

Poslovna banka; profitabilnost; uspješnost; pokazatelji; vrednovanjeAuthor: Anita Pavković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents