SOCIOKULTURALNI ASPEKTI GLAZBENIH PREFERENCIJA STUDENTICA STUDIJA ZA UČITELJE PRIMARNOG OBRAZOVANJA U SPLITUReport as inadecuate
SOCIOKULTURALNI ASPEKTI GLAZBENIH PREFERENCIJA STUDENTICA STUDIJA ZA UČITELJE PRIMARNOG OBRAZOVANJA U SPLITU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.8 No.111 June 2006. -

Autorice raspravljaju o sociokulturalnoj uvjetovanosti glazbe. Polazeći od premise da je cjelokupna glazba, uključujući i umjetničku, društveni konstrukt, te ju je, stoga, nužno promatrati i s

društvenog i s kulturalnog aspekta, autorice razmatraju novu paradigmu kulturalne studije glazbe. Preferencije prema odreñenoj vrsti glazbe determinirane su interakcijom utjecaja različitih činitelja.

Istraživane su glazbene preferencije studentica Visoke učiteljske škole Sveučilišta u Splitu, odnosno njihova sklonost prema popularnoj i umjetničkoj glazbi. Rezultati istraživanja potvrñuju hipoteze o

usmjerenosti glazbenog ukusa mladih prema popularnom glazbenom idiomu, kao i njihovu pretežnu orijentiranost prema umjetničkoj glazbi ranijih stilskih razdoblja.

glazbene preferencije mladih; popularna glazba; sociokulturalni kontekst; tipologija slušateljstva; umjetnička glazbaAuthor: Snježana Dobrota - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Ivana Tomić Ferić - orcid.org-0000-0003-1995-2215 ; Filozofski

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents