RELATIVNE CIJENE, TEČAJ I KONKURENTNOST HRVATSKOGA GOSPODARSTVA - uz desetu godišnjicu Stabilizacijskog programaReport as inadecuate
RELATIVNE CIJENE, TEČAJ I KONKURENTNOST HRVATSKOGA GOSPODARSTVA - uz desetu godišnjicu Stabilizacijskog programa - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.54 No.11-12 December 2003. -

Rad je zamišljen kao akademska rasprava o koncepciji Stabilizacijskog programa sa stajališta njegova desetogodišnjega utjecaja na konkurentnost realnog sektora hrvatskoga gospodarstva. Ispituje se njegov razvojni aspekt, zaobilazeći pitanja financijskih tržišnih mehanizama i njihove stabilnosti, čemu je inače pridavana obilata pozornost u drugih autora. Stoga članak sadrži ove odjeljke: uvod; teoriju o relativnim cijenama i tečaju u kontekstu konkurentnih razvojnih strategija; zatim se analizira desetogodišnje kretanje indeksa realnih efektivnih tečajeva i relativnih cijena skupine tranzicijskih zemalja - kao iskaza alternativnih polazišta monetarnih i ekonomskih politika; posebno se analiziraju pitanja konvergencije prema zajedničkoj valuti, odnosno prema EU; na kraju se daje sinteza analize u obliku općega zaključka.

stabilizacija; relativne cijene; realni tečaj; konvergencija; tranzicijaAuthor: Stjepan Zdunić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents