UPRAVLJANJE ZNANJEM I ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIKA - ČIMBENIK KOMPETITIVNOSTI PROMETNIH TVRTKIReport as inadecuate
UPRAVLJANJE ZNANJEM I ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIKA - ČIMBENIK KOMPETITIVNOSTI PROMETNIH TVRTKI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.54 No.9-10 October 2003. -

Glavni je cilj ove znanstvene rasprave prikazati evoluciju relevantnih

pojmova u razvitku -nove- ekonomije rada te dokazati hipotezu po

kojoj upravljanje znanjem i zadovoljstvom zaposlenika sve više postaje kritična komponenta kompetitivnosti prometnih tvrtki na nacionalnom, regionalnom i globalnom prometnom tržištu. Dobijene spoznaje u ovoj znanstvenoj raspravi moraju predstavljati kvalitetna polazišta za efikasno upravljanje znanjem i zadovoljstvom zaposlenika unutar prometnih sustava, jer znanje i zadovoljstvo zaposlenih postaju jednim od presudnih čimbenika za povećanje pojedinačne i agregatne ukupne ponude prometnih usluga, odnosno kreiranja proizvodnih prednosti prometnog sustava. Tako ljudi postaju osnovni generator dobiti prometnih tvrtki. Jedino oni

mogu minimizirati troškove poslovanja, odnosno maksimizirati dobit.Author: Drago Pupavac - Ratko Zelenika -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents