PRIMJENA I RAZVOJ TEHNIKE IZ PERSPEKTIVE KRŠCANSKE ETIKEReport as inadecuate
PRIMJENA I RAZVOJ TEHNIKE IZ PERSPEKTIVE KRŠCANSKE ETIKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.3 September 2005. -

Autor u clanku sustavno propituje epistemološke, povijesnofilozofske

i sociološke implikacije razvoja i primjene tehnike iz

kršcanske perspektive, s posebnim naglaskom na kršcanskoeticke

implikacije. U svrhu jasnijeg prepoznavanja bîti izmijenjene

epistemološke paradigme u tumacenju i razumijevanju tehnike,

što ukljucuje tumacenje i razumijevanje tehnickih znanosti u

cjelini, obrada teme u clanku je metodološki raspore#ena na pet

susljednih dijelova. U prvom dijelu se propituju neke bitne znacajke

povijesne metamorfoze prirodoznanstveno-tehnickog pothvata

iz izvorišne kulturološke perspektive, tj. antickog razumijevanja

zbilje. U drugom se dijelu, a nasuprot antickom kozmološkom redu,

propituju unutarsvjetske implikacije Božje stvarateljske volje iz

biblijsko-kršcanske perspektive. U trecem dijelu se propituje niz

važnih aspekata novovjekovnih metamorfoza glede tumacenja i

razumijevanja svijeta, covjeka, prirode, etike, znanosti i tehnike.

Time se kompletiraju takozvane povijesne metamorfoze u tumacenju

i razumijevanju tehnike. U cetvrtom dijelu se propituju neki

aspekti filozofsko-eticke metamorfoze temeljnog shvacanja odnosa

izme#u svrhe i sredstva, dok se u petom dijelu clanka analiziraju

neki aspekti socijalne metamorfoze uvjetovane zagrljajem ideje

društvenog napretka u materijalistickom smislu koji je poduprt

tehnickim ovladavanjem prirode, ukljucujuci i covjeka. U zadnjem,

šestom dijelu clanka daju se nacelne natuknice o preduvjetima za

ostvarenje partnerskog dijaloga tehnike i kršcanske etike, s posebnim

naglaskom na neke bitne teološke pred-postavke kršcanske

etike bez cijeg jasnog priznanja nije moguce ni zamisliti ni provesti

plodonosan i partnerski dijalog kršcanske etike i tehnike.

kozmos; narav; biotehnika; prirodna znanost; metamorfoze; kršcanstvo; stvaranje; spasenje; kultura; dijalog; kršcanska etikaAuthor: Tonči Matulić - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents