SUVREMENOST PRAVOPISNE NORME UPUTJENJA KSLAVONSKOMU PRAVOPISANJU ZA POTREBU NARODNIEH UCSIONICAH 1779. UPUTJENJE KAO LINGVOMETODIČKI PREDLOŽAKReport as inadecuate
SUVREMENOST PRAVOPISNE NORME UPUTJENJA KSLAVONSKOMU PRAVOPISANJU ZA POTREBU NARODNIEH UCSIONICAH 1779. UPUTJENJE KAO LINGVOMETODIČKI PREDLOŽAK - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LI No.14 December 2005. -

Prvi do sada poznati slavonski pravopis Uputjenje k slavonskomu Pravopisanju za Potrebu narodnieh Ucsionicah u Kraljestvu Slavonie, objelodanjuje dr. Antun Mandić, biskup đakovački, bosanski i srijemski 1779. godine. Nakon 215 godina, 1994., izlazi Hrvatski pravopis Stjepana Babića-Božidara Finke-Milana Moguša. U članku se usporednom metodom promatra suvremenost pravopisnih i interpunkcijskih znakova razgodaka propisanih Uputjenjem iz 1779. godine i Hrvatskim pravopisom iz 1994. U kolegiju metodika nastave hrvatskoga jezika, koji se predaje na nastavničkim fakultetima, studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad, pa je predočen i metodički model.

metodika; pravopisni znakovi; interpunkcijski znakovi; Antun Mandić; Stjepan Babić; Božidar Finka; Milan MogušAuthor: Ana Pintarić - ; Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents