Teologija slike s posebnim naglaskom na patrističko razdobljeReport as inadecuate
Teologija slike s posebnim naglaskom na patrističko razdoblje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.74 No.4 April 2005. -

U prilogu se nastoji teološki fundirati povijest i sadržaj štovanja svetih slika ikona u Crkvi i to kroz biblijsku ukorijenjenost te kroz refleksiju svetih otaca prvih stoljeća. Prava teološka refleksija o svetim slikama razvila se s pojavom ikonoklazma koji je izazvao veliku teološku i naročito kristološku kontroverziju i time bio pokretač istinskog teološkog, kristološkog i sasvim osobito inkarnacijskog fundiranja štovanja svetih slika u Crkvi. Osnovne teološke kriterije štovanja slika zato nalazimo u djelima svetih otaca VIII. stoljeća, gdje se u polemici s ikonoklazmom razvila i izgradila prava teologija slike. Dogmatsko ozakonjenje štovanja svetih slika donio je Drugi nicejski sabor 787. godine, Sedmi ekumenski sabor Crkve, koji se smatra posljednjim ekumenskim saborom jedne i jedinstvene Crkve, prije Istočnog raskola.

slika ikona; teologija slike; kristologija; ikonoklazam; štovanje slika; teološka antropologijaAuthor: Tomislav Zdenko TENŠEK - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents