Crkva i umjetnost. Drama vjere u umjetnosti dvadesetog stoljećaReport as inadecuate
Crkva i umjetnost. Drama vjere u umjetnosti dvadesetog stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.74 No.4 April 2005. -

U procesu sekularizacije dolazi do razlaza između Crkve i umjetnosti. Crkva gubi ulogu središta umjetnosti i okupljališta umjetnika. Umjetnost dvadesetog stoljeća i nadalje se intenzivno bavi religioznim pitanjima, tematizirajući ih u vrlo različitim vidovima. Tako nastaje jedna nova religiozna umjetnost izvan Crkve koju nazivam sekularna religiozna umjetnost. Nasuprot njoj, crkvena se umjetnost ograničava uglavnom na pitanja koja su najuže vezana uz pastoralni rad Crkve i liturgiju.

Predavanje čine četiri cjeline: a raskol Crkve i umjetnosti, b religiozna umjetnost nakon Božje smrti, c umjetnost kao sekularna religija, d crkvena umjetnost dvadesetog stoljeća.

kršćanska umjetnost; sekularna religiozna umjetnost; crkvena umjetnost; moderna umjetnost; ikonoklazam; sekularizacija; subjektivni doživljaj; nova duhovnost umjetnosti; transformacija religioznog; religioznost-poezija; religioznost-kreativnostAuthor: Mirko JOZIĆ - ; Franjevačka teologija - visokoškolska ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, Bosna i Herce

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents