Biblija u Hrvata: Prevođenje, tiskanje i širenje Biblije u kontekstu naviještanja evanđeljaReport as inadecuate
Biblija u Hrvata: Prevođenje, tiskanje i širenje Biblije u kontekstu naviještanja evanđelja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Kairos : Evangelical Journal of Theology, Vol.1 No.1 May 2007. -

U radu su razmatrani prijevodi, izdanja i širenje Biblije u kontekstu evangelizacije

u Hrvatskoj. Analizirano je duhovno ozračje u kojem su prijevodi

nastajali te su naznačeni duhovni pokreti iz kojih su proizašli poticaji za prevođenje

i čiji su pripadnici uvelike širili pojedina izdanja Novoga zavjeta i

cijele Biblije.

Prvi tiskani Novi zavjet u Hrvata u prijevodu Stipana Konzula i Antuna Dalmatina

objavljen je 1562-3. na glagoljici i hrvatskoj ćirilici u Biblijskom zavodu

u Urachu kraj Tübingena. Prijevod je bio namijenjen za evangelizaciju naroda

jugoistoka Europe, od Slovenije do Turske. Prvotisak cijele Biblije u Katančićevu

prijevodu 1831 nije, osim kulturnog i studijskog, imao značajniji evangelizacijski

utjecaj na hrvatskim prostorima. Stoga Britansko i inozemno biblijsko

društvo sredinom 19. st. prvo nastoji distribuirati Vuk-Daničićev srpski

prijevod Biblije, zatim potkraj stoljeća pohrvaćuje taj prijevod i intenzivno ga

i uspješno raspačava sve do tiskanja Zagrebačke Biblije 1968.

Zagrebačka Biblija, koju uz Katoličku crkvu izvrsno prihvaćaju i crkve reformacijske

baštine, postaje najprihvaćeniji i najrašireniji prijevod Biblije u

Hrvata. Od Novih zavjeta za evangelizaciju je značajan prijevod Ljudevita

Rupčića, a prijevod Dude i Fućaka izvrstan je i najrasprostranjeniji liturgijski,

studijski i evangelizacijski prijevod. U posljednjih desetak godina u crkvama

reformacijske baštine objavljen je jedan cijeli prijevod Biblije, šest prijevoda

Novog zavjeta i jedan prijevod Novog zavjeta i Psalama.Author: Stanko Jambrek - ; Biblijski institut, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents