Važnost sinoptičkog problema za tumačenje EvanđeljaReport as inadecuate
Važnost sinoptičkog problema za tumačenje Evanđelja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Kairos : Evangelical Journal of Theology, Vol.1 No.1 May 2007. -

Ovaj esej razmatra pitanje o redoslijedu pisanja četiri evanđelja u kanonu

Novoga zavjeta. U njemu se proceduralno raspravlja o pojavi tradicije četverostrukog

Evanđelja, o sinoptičkom problemu i kako mu se pristupalo kroz

povijest. Esej podupire stajalište Klementove hipoteze ili hipoteze o dva evanđelja.

Analiza Mateja 10,5-23 služi kao ilustracija vrijednosti te hipoteze za

razumijevanje teksta i za spoznaju njezine vrijednosti za život vjere.Author: Allan J. McNicol - ; Austin Graduate School of Theology

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents