SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM - PREDUVJET ZA SMANJENJE ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠReport as inadecuate




SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM - PREDUVJET ZA SMANJENJE ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.2 April 2008. -

Dobra upravljačka praksa u vodećim svjetskim, ali i domaćim tvrtkama, pokazuje kako se učinci na okoliš mogu kontrolirati, rizici smanjiti, a koristi za konačnu bilancu ostvariti ukoliko se uvedu odgovarajući upravljački sustavi i procesi. Kakav sustav izgraditi ovisi o djelatnosti tvrtke, veličini i o njegovim dominantnim utjecajima na okoliš.

Djelotvorno upravljanje okolišem temeljni je preduvjet za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. Bolji rezultati mogu se ostvariti samo ako se postojeći rezultati mjere tijekom životnog ciklusa, tj. ukoliko se postave kvantificirani pokazatelji, jer se ne može upravljati nečim što se ne može mjeriti. Svaka tvrtka može smanjiti negativan utjecaj svojih poslovnih procesa na okoliš tako što će smanjiti ispuštanje štetnih tvari, smanjiti količine proizvodnog otpada i racionalnije koristiti skupe i neobnovljive resurse. Ono time iskazuje društvenu odgovornost i etičnost, a istovremeno može ostvariti značajne financijske uštede.

U radu će biti dat primjer integracije aspekata okoliša u razvoj proizvoda i proces razvoja prema ISO-TR 14062:2002. Cilj je ove integracije smanjenje štetnog utjecaja aspekata okoliša kroz cijeli životni vijek proizvoda. U radu će također biti prikazan proces gospodarenja otpadom, koji uključuje vijek trajanja proizvoda.

poslovna politika tvrtke s obzirom na zaštitu okoliša; utvrđivanje odgovornosti uprave tvrtke; gledište utjecaja produkta na okoliš; gledište upravljanja otpadom



Author: Vlasta Čizmić - ; Maziva-Zagreb d.o.o.

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents