Fitocenološko-sintaksonomske značajke šuma crnike – Quercus ilex L. na otoku KrkuReport as inadecuate
Fitocenološko-sintaksonomske značajke šuma crnike – Quercus ilex L. na otoku Krku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.131 No.9-10 September 2007. -

U radu se iznose podaci o pridolasku i rasprostranjenosti vazdazelene šumske zajednice – as. Carpino orientali-Qurcetum ilicis Trinajstić, ass. nov. na otoku Krku. Izvršena je fitocenološko-sintaksonomska analiza florističkoga sastava. U sklopu 6 fitocenoloških snimaka zabilježeno je ukupno 28 vrsta. U pojedinim snimkama zabilježeno je između 9 i 16 vrsta ili prosječno 13 vrsta. Zbog izrazito gustoga sklopa, ukupni broj vrsta i broj vrsta po pojedinoj snimci izrazito je malen.

As. Carpino oorientali-Quercetum ilicis se na otoku Krku nalazi na svojoj sjevernoj ekološkoj granici, pa se razvija samo na padinama južne ekspozicije do nadmorskih visina od 60 m, u obliku niske šume ili visoke makije s prekidima od Stare Baške punta Črnika na istoku, do uvale Valbiske na zapadu.

šumska vegetacija Hrvatske; Carpino orientali-Quercetum ilicis; otok KrkAuthor: Ivo Trinajstić - ; Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents